Dijak dijaku: Varna mobilnost

12. 09. 2019 13:00

Pri uporabi mobilnih naprav med vožnjo pride do opravljanja več nalog hkrati (ang. dual-task paradigm), kar od voznika zahteva razdeljeno pozornost in uporabo istih čutil za vožnjo in sprejemanje ter sporočanje informacij z mobilno napravo.

Skozi teorijo in na praktičnem preizkusu na simulatorju vožnje, bodo v Triglav Labu dijaki tudi sami spoznali, zakaj je med vožnjo nevarno uporabljati mobilni telefon.