Dijak dijaku: Varna mobilnost

20. 05. 2019 13:00

Pri uporabi mobilnih naprav med vožnjo pride do opravljanja več nalog hkrati (ang. dual-task paradigm), kar zahteva od voznika razdeljeno pozornost in uporaba enakih čutil za vožnjo in sprejemanje in sporočanje informacij z mobilno napravo.

Skozi teorijo in praktičnem preizkusu v simulatorju vožnje, bodo v Triglav Labu dijaki tudi sami spoznali zakaj je nevarno uporabljati mobilni telefon med vožnjo.