ENG

Podatki sodelujočega/zakonitega zastopnika:

Podatki mladoletne osebe, mlajše od 15 let:*

Podatek se obdeluje zgolj za potrebe sodelovanja na simulacijah in ni del privolitve za obdelavo osebnih podatkov.


Za resničnost podatkov na prijavnici sprejemam polno odgovornost.


Izjava o odgovornosti

Zase in kot zakoniti zastopnik za zgoraj navedeno mladoletno osebo potrjujem oz. izjavljam naslednje:


Privolitev za obdelavo osebnih podatkov

Z vašim soglasjem lahko Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana - Zavarovalnica (vaše) osebne podatke obdelovala za namene, za katere spodaj posebej privolite:

Prikaži več

V primeru, da se digitalnih simulacij na SPORTO konferenci udeležuje mladoletna oseba, katere zakoniti zastopnik ste, se privolitev nanaša na njihove fotografije.

Prikaži več

V primeru, da se digitalnih simulacij na SPORTO konferenci udeležuje mladoletna oseba, katere zakoniti zastopnik ste, se privolitev nanaša na njihove fotografije.

Prikaži več

Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih značajskih lastnosti, interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Lahko vas bomo redno obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu). S tem privoljenjem se bomo lahko tudi skupaj dogovorili za obisk našega zastopnika, ki vam bo predstavil navedene ponudbe.

Prikaži več

Z označitvijo tega okenca boste označili vse zgornje namene hkrati in tako privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov za vse zgoraj navedene namene obdelave.Pomembno

Zavarovalnica vaše osebne podatke oz. osebne podatke mladoletne osebe, katere zakoniti zastopnik/skrbnik ste s prijavnice obdeluje za namene digitalnih simulacijah na SPORTO konferenci in jih za ta namen hrani dve leti od nastanka. Zavarovalnica bo osebne podatke s prijavnice obdelovala tudi za namene, za katere ste posebej privolili in jih hranila do preklica privolitve z vaše strani. Zavarovalnica bo vaše fotografije oz. videoposnetke, ali fotografije oz. videoposnetke vašega otroka hranila dve leti od njihovega nastanka. Ostale osebne podatke, ki jih Zavarovalnica pridobi v okviru sklenitve ali izvajanja zavarovalne pogodbe ali na podlagi zakona, pa zavarovalnica hrani do poteka zakonskega roka hrambe. Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj označene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje, oz. zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info@triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh zavarovalnice www.triglav.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v zavarovalnici lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglav.si. Več informacij o varstvu osebnih podatkov v Zavarovalnici si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletnih straneh Zavarovalnice www.triglav.si.


Pravila in pogoji